Průběh hodiny a cena


- Všeobecně -

Hodiny jsou sestaveny a obměňovány tak, aby cvičení bylo přínosné
a zvládnutelné pro nejširší okruh žen i mužů všech věkových kategorií.
Jsou určeny pro úplné začátečníky, kteří s jógou, respektive s cvičením teprve začínají.
Ale na své si přijdou i pokročilí  cvičenci.

V hodinách je zakomponovaná relaxace, zdravotní cvičení, pozice z hatha jógy, power jógy a strečinku.
Velký důraz je kladen na správné dýchání, držení těla a učení schopnosti uvolnit se.
 Účelem hodiny je uvolnění fyzické i psychické, protažení, zahřátí, posilování,
opětovné uvolnění a konečná relaxace.
Cviky jsou vedeny v souladu s dechem, napětí střídá uvolnění.

- Průběh hodiny -

Hodina trvá 75 minut a je podbarvena hudbou.
10  - 15 minut probíhá relaxace pro počáteční fyzické a psychické uvolnění.
15  - 20 minut uvolňujeme, protahujeme a rozhýbáváme tělo v leže.
20 - 30 minut provádíme aktivní cvičení jógových pozic v sedě, 
              protahujeme a posilujeme na zemi. Cvičíme pozdrav slunci a sestavu s bojovníky. 
10  - 15 minut je věnováno závěrečné relaxaci vleže.

Sestavy se s různými obměnami pravidelně opakují, pro správné provádění, 
procítění a uvolnění se v pozicích.

Každá hodina je vždy zaměřena na správné držení těla, posílení hlubokého
stabilizačního
systému, na uvědomělé dýchání a a schopnost uvolnit se.
Aby cvičení jógy přineslo výsledky, je nezbytná pravidelnost,
vytrvalost a řád.

- Cena -


CENÍK PLATNÝ OD 1.9. 2023 do 30.6.2024
75 minut 160 Kč pro předplacený kurz.
75 minut 170 Kč vstup mimo kurz.
Děti od 10 do 15 let 80 Kč
Cena předplaceného kurzu na školní pololetí  je dle počtu hodin 2560 Kč - 3200 Kč.
Více informací v tabulce ve složce " Úvod".

                                                                                                                      Neváhejte udělat něco jen sami pro sebe.